ระบบบำบัดน้ำเสีย 202 แห่ง

น้ำเสียเข้าระบบ

1 %

624.74

ล้าน

ลบ.ม./ปี

ประชากรที่ได้รับบริการบำบัดน้ำเสีย

0

ล้าน

คนที่ได้รับบริการ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

3.6

พัน

พันกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า /ปี

ระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนในประเทศไทย

สรุปข้อมูลโครงการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

พื้นที่ดูแล
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร
ระบบรวบรวมไปบำบัดนอกพื้นที่
รายละเอียด
กรุงเทพมหานคร11120
สสภ.1410
สสภ.2300
สสภ.3490
สสภ.4710
สสภ.55170
สสภ.6710
สสภ.7280
สสภ.81020
สสภ.9401

1 จาก 2

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละลุ่มน้ำและจังหวัดของประเทศไทย

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนทั้งหมดในประเทศ :

202 แห่ง

จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย :

0 แห่ง

ลุ่มน้ำ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เดินระบบ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ยกเลิกโครงการ
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในแผนการก่อสร้าง
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันตก 6210936
ชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก 144101934
ชี 6120957
ท่าจีน 141001667
น่าน 5400916
บางปะกง 4001541
ปิง 4000462
ป่าสัก 4100535
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 134101812
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง 113001438

1 จาก 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/20/988e7e2da8e9ecd49904d79b.JPG

คพ. ฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคเหนือ

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค” ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แ…

การลงพื้นที่

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/24/aed823a5fc96734d87157521.jpg

การติดตามตรวจสอบ

ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ช่วงเช้า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/24/d51a8065e51acf987ab34325.jpg

การติดตามตรวจสอบ

ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุ

นที่ 24 พฤษภาคม 2565 ช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/19/d936589af7dab4df2dfc4e0c.jpg

อื่นๆ

ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่า

กรมควบคุมมลพิษ โดยนางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ และนายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองจัดการคุณภาพน้ำและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคล…

https://vallaris.pcd.go.th/files/2022/05/18/5225820c0a0e6b61d1f699fa.jpg

การติดตามตรวจสอบ

ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เมืองพัทยา เกาะล้าน หาดแสม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ช่วงเช้า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบนายกิตติกุล สารสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงามทรัพยากรธรรมชาติแล…

pcd

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อเรา

dwd.pcd@gmail.com

Support Center

โดย

pcd